พิมพ์
ฮิต: 2558

เรื่อง หน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ขนส่งสินค้า หรือขนถ่ายสินค้า

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4330-4343/2553

 

 

ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.. 2534 ข้อ 28 (2)

 

 

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่มีหน้าที่ขนสินค้าไปส่งให้ลูกค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าจากเรือสินค้าขึ้นท่าแล้วเก็บไว้ที่โกดังสินค้า หรือที่ลานกลางแจ้งเพื่อรอให้เจ้าของสินค้ามารับไป เป็นการเอาสินค้าจากที่หนึ่งไปเก็บอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการขนถ่ายสินค้าจากเรือสินค้าขึ้นมาเก็บไว้ที่โกดังสินค้า หรือลานกลางแจ้ง โดยไม่ได้ทำให้สินค้าเคลื่อนที่พ้นจากบริเวณท่าเรือ เพื่อให้ผู้รับหรือเจ้าของสินค้า จึงไม่ใช่การขนส่งสินค้าเป็นเพียงการขนถ่ายสินค้าจากเรือสินค้าขึ้นท่าเรือให้มีการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างเรือสินค้ากับการขนส่งด้วยยานพาหนะอื่นเท่านั้น ลูกจ้างที่ทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ขับเรือยนต์นำร่องลากจูงเรือสินค้าจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพ ขับรถยก รถลาก หรือรักษาความปลอดภัย) ตามลักษณะที่ลูกจ้างทำ ไม่ใช่งานขนส่งตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.. 2534 ข้อ 28 (2)

 

 

 

รวบรวมโดย: ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ (089-8811786)