• เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการขนส่งสินค้าของประเทศไทย การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทฯ เป็นผลมาจากการให้บริการที่หลากหลาย เครือข่ายอันกว้างขวางครอบคลุมตัวแทนขนส่งสินค้าทุกภูมิภาคทั่วโลก และวัสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร ลูกค้าของเราจะได้รับทั้งการบริการขนส่งสินค้าถึงหน้าประตู และการบริการด้านโลจิสติกส์ บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 นับแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งแก่ผู้ส่งออกขนาดเล็ก, ผู้ส่งออกขนาดกลาง จนถึงผู้ส่งออกของภาครัฐ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย การใช้หลักการจัดการสายโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล เพื่อส่งผ่านไปทั่วทั้งองค์กร ทำให้บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเสนอบริการครบวงจร ได้แก่

     

 • บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์)
 • บริการขนส่งทางอากาศ
 • บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด
 • บริการขนส่งถึงหน้าประตู
 • บริการบรรจุหีบห่อสินค้า
 • บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ
 • บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า
 • บริการเช่าคลังสินค้า
 • บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว
 • บริการจัดการสินค้าพิเศษ/ สินค้าหนัก
 • บริการด้านประกันภัย
 • บริการรับส่งสินค้าระหว่างสายการบิน และตัวแทน

เรามีความสามารถในการจัดการงานทุก้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออก และการนำเข้าทั้งทางบก และอากาศ โดยเน้นหลักการขนส่งถึงหน้าประตู ด้วยบุคคลากรผู้มีความชำนาญในการจัดเตรียมเอกสารใบอนุญาตที่จำเป็น รวมทั้งการทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหาย ลูกค้าสามารถมั่นใจว่า ได้รับการคุ้มครองตลอดทั้งกระบวนการ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย และตัวแทนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของการขนส่งสินค้า ทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทเดินเรือที่มีชื่อเสียง รวมทั้งยังเป็นพันธมิตรกับตัวแทนขนส่งสินค้ากว่า 100 แห่งทั่วโลก ทำให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกใช้บริษัทเดินเรือใดๆ ที่ต้องการเพื่อไปยังท่าเรือต่างๆ ทั่วโลก เรามีทีมผู้ชำนาญการที่สามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยนโยบายที่ไม่เปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนด้านนคุณภาพ และประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าเป็นผลสะท้อนให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง ISO 9002 ด้านการขนส่งทางทะเล และด้านการเดินพิธีการศุลกากร ตั้งแต่สิงหาคม 2543


สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หมายเลขโทรศัพท์  02 210 2868  (สายตรง)

中文联系手机号码 : 095 370 5747 (ติดต่อภาษาจีน)

Inbox  www.facebook.com/freightlinks