• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
สมัครงาน

           บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับขนส่งสินค้าที่ไม่มีเรือในสังกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2530 โดยมีบริษัท บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ เป็นสำนักงานใหญ่

           ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชั้นนำ สามารถจัดการ ขนถ่ายสินค้า และให้บริการเดินพิธีการศุลกากร เราสามารถให้บริการนำเข้า และส่งออกสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ครอบคลุมเอเชีย, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, และสหรัฐอเมริกา