• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Law about of Freight
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกระทรวงการคลัง คุณวิชัย จงธนพิพัฒน์ 134
2 การชำระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 469
3 กฎหมาย แรงงานต่างด้าว วิชัย จงธนพิพัฒน์ 1560
4 เลิกจ้างเพราะเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 4838
5 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3104/2558 อายุความสิทธิเรียกร้องสำหรับดอกเบี้ยค้างชำระ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 7890
6 ค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยราคาพิกัดถิ่นกำเนิดล่วงหน้าใบแนบด้วย Vichai Chongtanapiphat 4603
7 สรุปประเด็นและคำถาม ความคิดเห็นจากการรับฟังการสัมมนาเรื่อง พ.ร.บ. การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ (Air Carriage of Goods Act B.E. 2558) เมื่อในวัน อังคารที่ 28 กรกฎาคม2558 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3090
8 ประกาศกรมศุลกากรที่-922558 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3182
9 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับโครงการนำร่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง Vichai Chongtanapiphat 3073
10 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6870/2556 สินสมรส ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3459
11 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ที่ 7/2558 เรื่อง การตรวจสอบสินค้าขาออก ณ สถานีตรวจสอบสินค้า 3 ก่อนทำการบรรจุในลานบรรจุท่าเรือกรุงเทพ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3311
12 เอกสารประกอบการหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการขอสงวนสิทธิเพื่อ ขอคืนอากรในภายหลัง วิชัย จงธนพิพัฒน์ 6480
13 ประกาศกรมศุลกากรที่ 52/2558 เรื่อง การปฎิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าไม้และของทำด้วยไม้ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2943
14 ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3063
15 รายชื่อสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3098
16 พรบ.ศุลกากรใหม่ เกี่ยวกับการขนส่งทาอากาศ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2992
17 พรบ.ศุลกากรใหม่ เพิ่มเติมฉบับที่ 21 เรื่อง ผ่านแดน วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3264
18 พรบ.ศุลกากรใหม่ เพิ่มเติม ฉบับที่ 22 เรื่อง พื้นที่ควบคุมร่วมระหว่างประเทศ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3232
19 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5993/2556 การซื้อขายที่ดิน เกิดจากผลการชี้ช่องจัดการ โดยสำเร็จในภายหลัง นายหน้าที่ดิน มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จหรือไม่ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 3908
20 การใช้สิทธิ์ประโยชน์การค้าเสรี ภายใต้ form E สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน วิชัย จงธนพิพัฒน์ 3324
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL