• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Law about of Freight
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎหมาย แรงงานต่างด้าว วิชัย จงธนพิพัฒน์ 819
2 เลิกจ้างเพราะเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 1928
3 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3104/2558 อายุความสิทธิเรียกร้องสำหรับดอกเบี้ยค้างชำระ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 5674
4 ค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยราคาพิกัดถิ่นกำเนิดล่วงหน้าใบแนบด้วย Vichai Chongtanapiphat 3669
5 สรุปประเด็นและคำถาม ความคิดเห็นจากการรับฟังการสัมมนาเรื่อง พ.ร.บ. การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ (Air Carriage of Goods Act B.E. 2558) เมื่อในวัน อังคารที่ 28 กรกฎาคม2558 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2358
6 ประกาศกรมศุลกากรที่-922558 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2447
7 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับโครงการนำร่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง Vichai Chongtanapiphat 2394
8 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6870/2556 สินสมรส ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 2598
9 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ที่ 7/2558 เรื่อง การตรวจสอบสินค้าขาออก ณ สถานีตรวจสอบสินค้า 3 ก่อนทำการบรรจุในลานบรรจุท่าเรือกรุงเทพ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2543
10 เอกสารประกอบการหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการขอสงวนสิทธิเพื่อ ขอคืนอากรในภายหลัง วิชัย จงธนพิพัฒน์ 4124
11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 52/2558 เรื่อง การปฎิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าไม้และของทำด้วยไม้ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2256
12 ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2365
13 รายชื่อสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2428
14 พรบ.ศุลกากรใหม่ เกี่ยวกับการขนส่งทาอากาศ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2304
15 พรบ.ศุลกากรใหม่ เพิ่มเติมฉบับที่ 21 เรื่อง ผ่านแดน วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2500
16 พรบ.ศุลกากรใหม่ เพิ่มเติม ฉบับที่ 22 เรื่อง พื้นที่ควบคุมร่วมระหว่างประเทศ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2451
17 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5993/2556 การซื้อขายที่ดิน เกิดจากผลการชี้ช่องจัดการ โดยสำเร็จในภายหลัง นายหน้าที่ดิน มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จหรือไม่ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 2632
18 การใช้สิทธิ์ประโยชน์การค้าเสรี ภายใต้ form E สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน วิชัย จงธนพิพัฒน์ 2514
19 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20497/2556 โจทก์ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แม้เป็นปัญหาที่จำเลยมิได้ยกขึ้นโต้แย้ง ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 2835
20 การสืบค้นพิกัดสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์ 2841
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL