• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ประกาศวันหยุดสำนักงาน เนื่องด้วยวันหยุดเทศการวันสงกรานต์ บริษัทเฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

พิมพ์ PDF

บริษัทเฟรทลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

จะปิดทำการ ใน วันที่ 13-16 เมษายน 2562 เนื่องด้วยวันหยุดเทศการวันสงกรานต์


และ จะเปิดทำการปกติ ใน วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไปLAST_UPDATED2