• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

วิธีตั้งค่า HOTMAIL ไม่ให้ E-Mail เข้าไปอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ"

พิมพ์ PDF

ขั้นตอนการตั้งค่าให้ HOTMAIL ไม่รับ E-Mail freightlinks.co.th เข้าไปอยู่ในกล่อง “ อีเมลขยะ ”

เมื่อเปิด browser เข้า www.hotmail.com แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่กล่อง “อีเมลขยะ”

2. คลิกขวาที่อีเมล @freightlinks.co.th

3. คลิก “ทำเครื่องหมายว่าไม่ใช่ขยะ”


เมื่อทำตามขั้นตอน 1-3 เสร็จแล้ว ให้กลับไปดูที่ “ กล่องจดหมายขาเข้า ”


4. คลิก กล่องจดหมายขาเข้า

5. คลิกเลือก ที่โฟกัส

6. คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ @freightlinks.co.thเมื่อคลิกที่ชื่อผู้ติดต่อแล้วจะขึ้นแถบตัวเลือกทางด้านขวา


7. ดูในแถบตัวเลือกมองหา …

8. คลิกที่ …

9. คลิกที่ “เพิ่มในรายชื่อที่ติดต่อ”


10. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11. กดบันทึก


ในการรับ E-Mail จากผู้ติดต่อบุคคลนี้ครั้งต่อไป E-Mail ก็จะไม่วิ่งเข้าไปใน กล่อง “อีเมลขยะ”
LAST_UPDATED2