• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

มั่นใจ  ฉับไว  พัฒนา  ก้าวไกล  ทั่วโลก  คือการบริการของเรา  บริษัท เฟรท ลิ้งค์ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

 

     บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน

การขนส่งสินค้าของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2529 เราได้มีส่วนช่วย

อำนวยความสะดวกในการขนส่งแก่ผู้ส่งออกขนาดเล็ก, ผู้ส่งออกขนาดกลาง

จนถึงผู้ส่งออกของภาครัฐ


 

      เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ที่รวบรวมการจัดการด้านโลจิสติกส์

ตามความต้องการของลูกค้า เราเชี่ยวชาญการจัดการเคลื่อนย้ายสินค้า

หลากหลายรูปแบบ ขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่หีบห่อขนาดเล็ก, เครื่องจักร

ที่มีน้ำหนักมาก และสินค้าสำหรับโครงการทุกรูปแบบ และทุกขนาด   

 

         
                          
NEW HAMAD PORT (DOHA)
จันทร์, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
Please see attached circular  and below email received from our Doha agent, regarding  Shifting of Container terminal operation from Doha... อ่านเพิ่มเติม...
Notification of changing onboard YM HARMONY V.257S
พฤหัสบดี, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงการคลัง
พฤหัสบดี, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงการคลัง