• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Global News
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 511
122 ประกาศการท่าเรือระงับการขนถ่ายสินค้าประเภทเศษพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายตามจดหมายแนบ วิชัย จงธนพิพัฒน์ 710
123 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 765
124 [สหภาพยุโรป](ประชาสัมพันธ์: สภาหอการค้าฯ) ขอเรียนแจ้งผลการตรวจพบสินค้าอาหาร และสินค้าผัก ผลไม้ของไทยที่ไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรป ประจำเดือนเมษายน 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 520
125 สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 458
126 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 594
127 [สหรัฐฯ](สภาหอการค้าฯ) ขอเรียนแจ้งเรื่อง รายงานการปฏิเสธการนำเข้าสินค้า (Import Refusal Report) โดย องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) : เดือนเมษายน 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 641
128 Change in Shipping Instructions Cut Off Time วิชัย จงธนพิพัฒน์ 801
129 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 803
130 สรุปมติ ครม. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 854
131 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 680
132 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 688
133 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 647
134 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร วิชัย จงธนพิพัฒน์ 751
135 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 543
136 สหภาพยุโรป (ประชาสัมพันธ์: สภาหอการค้าฯ) ขอเรียนประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนภายใต้ระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH : Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) วิชัย จงธนพิพัฒน์ 640
137 สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 2ุ7 เมษายน 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 591
138 สหภาพยุโรป ประชาสัมพันธ์: สภาหอการค้าฯ สรุปสาระสำคัญของกฎหมายกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation: GDPR) วิชัย จงธนพิพัฒน์ 736
139 สรุปข่าวหอการค้าไทยและข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 691
140 สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561 วิชัย จงธนพิพัฒน์ 737
 
Page 7 of 17