• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ส่งเอเยนต์ประเทศอินเดีย ให้การรับรอง และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือต่างๆ ในประเทศอินเดีย กับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ และ การตลาดของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ระห่วางที่ทางคณะไปประชุมที่ท่าเรือ Kotk

Print PDF


Last Updated on Thursday, 11 April 2019 10:27