• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5993/2556 การซื้อขายที่ดิน เกิดจากผลการชี้ช่องจัดการ โดยสำเร็จในภายหลัง นายหน้าที่ดิน มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จหรือไม่

Print PDF

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5993/2556

การซื้อขายที่ดิน เกิดจากผลการชี้ช่องจัดการ โดยสำเร็จในภายหลัง
นายหน้าที่ดิน มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จหรือไม่

 

 ป.พ.พ.มาตรา  845, 846



โจทก์เป็นผู้ประสานงานในการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินพิพาทกับจำเลย      โดยเจ้าของที่ดินพิพาท
มีการเจรจาต่อรองราคากับจำเลย       แม้การซื้อขายในขณะนั้น ยังไม่ตอบตกลง       แต่ต่อมามีการซื้อขายกันในภายหลัง  ถือว่า  การซื้อขายที่ดินพิพาทได้ทำกันสำเร็จ  เนื่องจากผลการที่โจทก์เป็นนายหน้าชี้ช่องจัดการ   การที่จำเลยบอกแก่นายหน้าทุกคนขอให้หาซื้อทิ่ดินให้แก่จำเลย    และโจทก์ได้มีการนำที่ดินที่พิพาทมาเสนอ  แสดงว่า จำเลยตกลงจ่ายค่าบำเหน็จนายหน้าให้แก่ผู้ชี้ช่องให้จำเลยซื้อที่ดิน         โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จนายหน้า
จากจำเลย


            ****************************************************************************


ย่อและรวบรวมโดย :  

                        ทนายศศินันท์ จงธนพิพัฒน์  (Tel. 089-8811786)
                        SASINUN CHONGTHANAPIPAT -  SASINUN ATTORNEY AT LAW
                        รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  ปรึกษากฎหมาย
                        คดีแรงงาน  คดีแพ่ง  ครอบครัว มรดก  ผู้บริโภค สัญญา และด้านกฎหมายอื่นๆ
                        (THAI & ENGLISH)

Last Updated on Wednesday, 04 February 2015 13:14