• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

อาจารย์ ดร. ชาติชาย เขียวงามดี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มารับฟังคำสรุปบรรยายเรื่อง ปัญหาการค้าชายแดนและแนวทางการแก้ปัญหา จากคุณวิชัย จงธนพิพัฒน์ กรรมการบริษัท เฟรทลิ้งค์เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยจำกัด


Last Updated on Thursday, 26 July 2018 15:32