• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คุณวิชัย จงธนพิพัฒน์ ได้รับเชิญไปร่วมงาน กิจกรรมชักจูงการลงทุน โอกาสการลงทุน และ ศักยภาพ สถานที่ นิคมอุสาหกรรมสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว