• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

การใช้สิทธิ์ประโยชน์การค้าเสรี ภายใต้ form E สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

Print PDF
เรียน ท่านลูกค้า
เรื่อง การ ใช้สิทธิ์ประโยชน์ การค้า เสรี ภายใต้ form E สำหรับ กลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขอแจ้งให้ทราบว่า  การค้า เสรี จีน- อาเซียนใช้ form E
ส่วนการค้าเสรีในกลุ่ม ประเทศ สมาชิก อาเซียนใช้ form D

ถ้า เอเยนต์ หรือลูกค้า ของเรา ต้องการ form E ไป มาเลเซียก็ทำได้

เพราะ การ ไทย-มาเลเซีย อยู่ทั้ง ใน ข้อตกลงการเสร๊ จีน- อาเซียน (form E  )
และ  การค้าเสรี อาเซียน   (form D)

ไม่ได้ผิดข้อตกลง  หรือ ผิด พิธีการศุลกากร   และ บางครั้ง ในบาง พิกัดในการเสียภาษีนำเข้า 
ภายใต้ การค้าเสรีจีน- อาเซียน อาจจะถูกว่า การค้าเสรีในกลุ่ม ประเทศ สมาชิก อาเซียน

มันเป็นสิทธิที่เราสามารถเลือกใช้ ได้

วิชัย จงธนพิพัฒน์
Last Updated on Wednesday, 04 February 2015 16:59