• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการออกบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

พิมพ์ PDF

         บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบการไม่มีพื้นที่เช่าแต่มีภารกิจต้องเข้าไปในพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอัตรา 550 บาทต่อบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน (ตามเอกสารแนบ)


- หนังสือ เรื่อง ขอนำส่งวิธีปฏิบัติและเงื่อนไข

- สำเนาวิธีปฏิบัติในการออกบัตรฯ


เจ้าหน้าที่สมาคม

 

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย  (CTAT)
www.ctat.or.th

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

FB : สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
Tel : 02-2491995 ,02-3502845-6

Mobile : 086-3232268 , 081-9363398 
Fax. : 02-2495732 , 02-6719663
 

LAST_UPDATED2