• เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ขอนำส่งประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมคลังสินค้าของฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) EFF. 01JUL2015

พิมพ์ PDF

เรียน  สมาชิกทาฟ่า


สมาคมฯได้รับแจ้งจาก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งเรื่อง ขอแก้ไขประกาศฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า  เรื่องการปปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมคลังสินค้า   ประจำวันที่ 19 พฤษถาคม 2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารแนบที่ 2

เอกสารแนบที่ 3


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ
สมาคมทาฟ่า
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thai Airfreight Forwarders Association (TAFA)

26/56 TPI TOWER 20th FLOOR
NANGLINCHEE ROAD (CHAN TAT MAI RD.),
THUNGMAHAMEK, SATORN, BANGKOK
THAILAND 10120

Tel: (662) 286-0432-3, (662) 286-0477-8
Fax: (662) 286-0474
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

LAST_UPDATED2